Przetwarzanie danych osobowych

Przepisy wprowadzające dotyczące przetwarzania danych osobowych


I.1 GRUPA VIAPRESTIGE (zwana dalej „Wydawcą” lub „My”) szanuje Twoje prawo do prywatności i ochrona tych praw jest dla nas ważna. Przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat. Dane osobowe to informacje o użytkowniku, takie jak nazwisko i adres domowy, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika i które nie są w inny sposób publicznie dostępne.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji


II.1. Wydawca gromadzi dane osobowe wyłącznie w celu analizy statystycznej.


II.1.1 wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej


II.3. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje elektroniczne dane kontaktowe były wykorzystywane do przesyłania Ci informacji handlowych, możesz w każdej chwili poinformować nas o tym, korzystając z formularza kontaktowego lub postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu każdej otrzymanej informacji handlowej.


II.4. Wydawca może korzystać z narzędzi takich jak google analytics w celu optymalizacji wyświetlania odpowiednich reklam.


III. Cookies

I

II.1. Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Wydawca może również automatycznie otrzymywać i przechowywać pewne dane dostarczane przez Państwa komputer i przeglądarkę podczas korzystania z Witryny, w tym adres IP, dane z plików cookie, charakterystykę sprzętu i oprogramowania, zapytania do Witryny oraz dane zawarte w zapytaniach ze stron odsyłających. Plik cookie to niewielka ilość danych, często zawierająca anonimowy, unikalny identyfikator, która jest wysyłana do przeglądarki użytkownika z witryny internetowej i przechowywana na dysku twardym komputera. Wydawca może wykorzystywać pliki cookies do dostarczania spersonalizowanych treści, śledzenia preferencji użytkownika lub serwowania reklam odpowiadających jego zainteresowaniom, a także do innych celów związanych z funkcjonowaniem i ochroną strony internetowej. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała pliki cookies, ale wtedy możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich usług wymagających „logowania” oraz nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich ofert w sklepie internetowym. Zebrane w ten sposób dane osobowe możemy wykorzystywać do kontroli dostępu i ułatwiania działania sklepu internetowego i produktów (usług), a także do celów komunikacyjnych, badawczych, marketingowych i innych związanych ze zbieraniem tych informacji.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych i ograniczone udostępnianie
Stosujemy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić prywatność i bezpieczeństwo wszystkich Twoich danych osobowych.

IV.2. Wydawca nie wynajmuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej:


IV.2.1. Dane mogą być przetwarzane dla nas przez zaufanych partnerów, którzy świadczą określone usługi związane z dostarczaniem naszych produktów lub wysyłaniem komunikatów marketingowych, jeżeli przetwarzanie określonych danych osobowych jest niezbędne do wykonania tych czynności; jednak ci podwykonawcy nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych do własnych celów;


IV.2.2 na podstawie szczegółowych informacji

Hosting: O2switch v Clermond Ferrand